صفحه اصلی > معرفی > تاريخچه 
تاريخچه

 

  • سال 1342          شركت سايپا ديزل تحت نام شركت ايرانكاوه,به منظور ساخت خودرو و متعلقات با ظرفیت سالیانه 400 دستگاه تاسیس گردید.
  • سال 1362           همکاری با شرکت Volvo سوئد آغاز گردید.
  • سال 1376           طراحی و تولید کامیونت بادسان با همکاری فنی شرکت رنو تراکس
  • سال 1377           شركت بعنوان صادر كننده نمونه انتخاب گرديد.
  • سال 1384           آغاز همکاری با شرکتهای چینی دانگ فنگ و فوتون
  • سال 1388           راه اندازی خط تولید میدی باس اف 33
  • سال 1397           به دلیل تحریم، همکاری با شرکت Volvo قطع شد.
  • سال 1399          ایفای بخشی از تعهدات معوقه از طریق طرحهای جایگزین، افزایش تیراژ تولید
  • سال 1400          شروع تولید مجدد کشنده بعد از 3 سال توقف و توسعه سبد محصولات مسافری