قيمت جديد محصولات فوتون شركت سايپا ديزل به شرح جدول ذيل ، جهت اطلاع و بهره برداري اعلام مي گردد.

رديف محصول مدل قیمت مصوب فروش لیزینگی قیمت فروش نقدی با تخفیف
1 فوتون 6 تن بدون خواب 1399 830 میلیون تومان 780 میلیون تومان
2 فوتون 6تن خوابدار 1400 860 میلیون تومان 810 میلیون تومان
3 فوتون 8.5 تن 1400 875 میلیون تومان 825 میلیون تومان

*در ضمن از تاریخ 1400/01/28 فروش نقدی محصولات فوتون با زمان تحویل یک ماهه فعال می باشد*