هیات مدیره 

مهدی داداشی زین الدین
عضو موظف هیات مدیره

قائم مقام و معاونین

احمد بذلی -- قائم مقام مدیر عامل در امور مالی و اقتصادی

داوود کیاجمالی --معاون تولید و خدمات فنی
هومن‌ رجايي‌زاده--معاون مهندسی
عباس عبدی--معاون مالی اقتصادی
محمد قزلباش--سرپرست معاونت بازرگانی

مدیران

كوروش مجنون--مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
حسن غفاری--سرپرست واحد پشتیبانی اداری
سهیلا وحید آرانی--سرپرست واحد طرح و برنامه
مهدی شملی--سرپرست واحد بازرگاني داخلي و تامين
وحید رضا نجم الدین--سرپرست واحد بازرگانی خارجی
محمد صادق زواره--مدير ارتباطات و امور بين‌الملل
حسین آفتاب--مدیر حراست
حامدآقاكثيري--مدیر کیفیت
شهريار غلامي خشنگاب--مدیر برنامه ریزی مواد و تولید
حسین بدایتی--سرپرست واحد بازرسي
جوانشير شهباز--مديرحسابرسي داخلي و ارزشيابي شركت‌ها
امیر درویش--مدیر تولید
مهدی غلام قاسمی-- مدیر خدمات‌فنی و انرژی
مهدي ترابي--مدير بازاریابی
حسین قدیری -- سرپرست واحد عملیات فروش
عباس کوهپیما--مدیر مهندسی فرآیند
آرشام توکلی--مدیر تحقيق و توسعه محصول
فرشته الیاسی--سرپرست واحد حسابداري مديريت
شهرام محمد نیا جنید --سرپرست واحد امور حقوقي و قراردادها