تاريخ امروز:
1399/04/19

                          سايپا ديزل

شماره:

دريافت و بررسي درخواست ها، پيشنهادها و شكايات مشتريان

مشتري گرامي با سلام

شركت سايپا ديزل در راستاي افزايش رضايت مشتريان، در صدد پاسخگويي به پشنهادها/شكايات شما مشتري گرامي ميباشد، لطفآ با تكميل فرم ذيل ما را در جهت دستيابي به اين هدف ياري رسانيد.
نوع دريافت:      محل اقامت:   
نام و نام خانوادگي مشتري:
:  
تلفن تماس همراه:
 
تلفن تماس ثابت با كد شهرستان:
نام محصول: کاربری محصول: شماره شاسي: كيلومتر كاركرد:
موضوع شكايت/پيشنهاد:
شرح درخواست / مشکل / پيشنهاد:
تكميل كننده:
تاريخ ثبت:1399/04/19      
F359/04


Captcha Code: