صفحه اصلی > معرفی > خط مشي 
خط مشي

شركت سايپاديزل به منظور دستيابي به چشم انداز و ماموريت خود، در راستاي افزايش رضايت و اعتماد هر يك از  ذينفعان خود و براي تحقق شعار استراتژيك

 " سايپا ديزل پيشرو در توسعه‌ صنعت حمل‌و‌نقل جاده‌اي ايران"

رئوس خط‌ مشي خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارد:

 

سهامداران

 • بيشينه‌نمودن سود و ارزش سهام از طريق مديريت ريسك سرمايه گذاري و تامين منابع مالي ارزان به‌منظور اثربخشي بيشتر سرمايه‌گذاري و رضايت صاحبان سهام

 

دستيابي به دانش توسعه محور

 • توانمند سازي كاركنان از طريق توسعه دانش و شايستگي‌ها در سطوح فردي، گروهي و سازماني  به منظور افزايش بهره‌وري منابع‌انساني
 • استفاده از فناوري‌ روز و بهره‌برداري مناسب از زيرساخت‌ها،‌ مواد و انرژي به‌منظور توسعه اثربخشي، مديريت اطلاعات و دانش و برآورده‌ساختن الزامات سيستم مديريت و بهبود مستمر و مداوم و اثربخشي آن به‌منظور افزايش بهره‌وري

 

پيشبرد توسعه محصولات

 • توسعه، تقویت و گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه با استفاده از فناوري هاي جديد در جهت ارتقاء مستمر سطح کیفی و ایمنی و بهینه سازی عملکرد محصولات تولیدی در راستاي كاهش مصرف سوخت و آسايش مشتري و حذف حوادث جاده‌اي.

 

تكريم كاركنان

 • ارج نهادن به كرامت انساني‌، رعايت انصاف و عدالت در كليه اركان، توسعه سرمايه‌هاي انساني، ايجاد روحيه همدلي، مسووليت  پذيري و تقويت روحيه خود باوري  از طريق احترام متقابل و برقراري فرصت‌هاي يكسان و ارتقاء مستمر كيفي و كمي سطح دانش كاركنان 
 • ايجاد محيط كار پويا،‌ ايمن و مناسب از طريق شناسايي،‌ ارزيابي و كنترل ريسك‌هاي شغلي به منظور پيشگيري و كاهش وقوع حوادث و خطرات احتمالي،

 

صيانت از حقوق مشتريان

 • درك و برآورده‌سازي نيازها، الزامات و انتظارات حال وآينده مشتريان، از طريق توسعه و عرضه محصولات با كيفيت و متنوع و گسترش كاربري‌ها و ارائه خدمات پس از فروش متناسب به منظور افزايش رضايت و حصول خشنودي ايشان

 

حفاظت از محيط زيست

 • توسعه مديريت سبز از طريق كاهش آلاينده‌هاي محيط‌زيستي، كاهش و تفكيك پسماندها از مبداء و بهينه‌سازي و كاهش مصرف منابع و انرژي

 

جامعه

 • رعايت كليه قوانين و مقررات سازماني، دولتي و بين المللي مرتبط با كسب و كار سازمان 
 • رعايت حقوق نسل‌هاي حال و آينده درراستاي مسووليت‌هاي اجتماعي و مشاركت در طرح‌هاي  ملي در جهت نيل به توسعه صنعت‌ حمل‌ونقل كشور

 

ارتقاء تأمين‌كنندگان

 •        مشاركت‌‌، ارزيابي، انتخاب، ارتقاء و حمايت از تأمين‌كنندگان به‌منظور ايجاد و توسعه ارزش افزوده در زنجيره تأمين

 

رهبران سازمان با پشتيباني و حمايت از مشاركت كليه كاركنان به‌منظور تعيين و بازنگري اهداف در چارچوب رئوس مذكور و همچنين تأمين‌ منابع موردنياز، تعهد خود را نسبت به تحقق موارد فوق به اثبات مي‌رسانند. به اميد آن كه سايپاديزل بتواند با استقرار و نگهداري نظام‌هاي مديريتي، بهبود مستمر فرآيندها و حركت در مسير تعالي، سهمي هر چند كوچك در اعتلاي صنعت خودروسازي كشور داشته باشد.

 

                                                                                                           محمد هادی نوری

 

                                                                                                              مدير عامل